FLANGE

MẶT BÍCH

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT