CAP

NẮP BỊT ỐNG

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT