SOCKET/ SLEEVE SOCKET

NỐI/ NỐI XUYÊN SÀN CHỐNG THẤM

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT