S - TRAP

BẪY NƯỚC ĐA CHỨC NĂNG

SPECIALIZATION
ĐẶC TÍNH

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT