BOSS ADAPTOR, VENT COWL

BỘ XẢ KHÍ/ CHỤP THÔNG HƠI

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT