WC CONNECTOR

NỐI THOÁT BỒN CẦU WC

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT