REDUCE BUSH

GIẢM MẶT TRĂNG

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT