88° BEND

CO GÓC

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT