[ CONTACT & CONSULTING ]

LIÊN HỆ & TƯ VẤN
VIETNAM
HEAD OFFICE

Hotline     0913.069.506

Add
12bis Dinh Tien Hoang street, w.Dakao, dist.1, Ho Chi Minh city

12bis Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Tel      (84.8)38.291.778
Fax     (84.8)38.244.791
Email - bumen@vnn.vn - bumen1993@gmail.com

AUSTRALIA
HEAD OFFICE

Hotline     (0061) 404.611.337 - Mr. Trúc

Add
Update soon

Tel      Update soon
Fax     Update soon
Email
Update soon

[ SHOWROOM & STORE ]

CỬA HÀNG & HÀNG TRỮ KHO

[ DELIVERY OF GOODS ]

GIAO NHẬN HÀNG
CONTACT & CONSULT
LIÊN HỆ & TƯ VẤN KHÁCH HÀNG
 1. Contact us as above number.
  Liên hệ với chúng tôi qua số điện trên.
 2. Lets us know what you are concerning.
  Vui lòng cho chúng tôi biết quý khách đang quan tâm điều gì.
 3. We will consult, give suggestion and help you order goods.
  Chúng tôi sẽ Tư vấn, đưa ra gợi ý và giúp quí khách đặt hàng.
PAYMENT & RECEIPT
THANH TOÁN VÀ HÓA ĐƠN
CASH PAYMENT
THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

 1. We list all goods which you have choosen and give you the bill.
  Chúng tôi liệt kê tất cả danh sách sản phẩm bạn đã chọn và gửi hóa đơn thanh toán cho quí khách.
 2. Please, take the receipt after you have paid by cash.
  Quí khách hàng vui lòng lấy hóa đơn sau khi thanh toán bằng tiền mặt.
TRANSFER MONEY VIA BANK ACCOUNT
CHUYỂN TIỀN VÀO NGÂN HÀNG

Bank Account - Tài khoản ngân hàng 000170406000186

SAIGON BANK - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương, hội sở chính TPHCM

 1. You would please pay the bill as our BUMEN bank account above.
  Quí khách vui lòng thanh toán qua tài khoản ngân hàng của BUMEN theo thông tin bên trên.
 2. After payment, we will send you the passcode to your phone number. Which is used for receiving the goods or missing goods.
  Sau thanh toán, chúng tôi sẽ gửi một mã bảo mật vào số máy của quý khách. Quý khách sử dụng mã bảo mật để nhận hàng hoặc đơn hàng của quý khách bị thất lạc.
CHECK & RECEIVE GOODS
KIỂM TRA HÀNG VÀ GIAO NHẬN
RECEIVE AT SHOWROOM
NHẬN HÀNG Ở CỬA HÀNG

 1. Please, give the receipt to our staff and take a seat.
  Quí khách vui lòng đưa giấy thanh toán kèm đơn hàng cho nhân viên và ngồi đợi.
 2. Goods will be given shortly and please check carefully before you leave.
  Hàng sẽ được giao cho quí khách nhanh nhất và quí khách vui lòng kiểm tra hàng cẩn thận trước khi rời đi.
RECEIVE BY SHIPPER
NHẬN HÀNG TỪ NGƯỜI GIAO HÀNG

 1. The shipper will call you before coming.
  Người giao hàng sẽ gọi cho khách hàng trước khi đến.
 2. Please, give the passcode to shipper & the shipper will compare with the bill.
  Quí khách vui lòng đưa Mã bảo mật cho người giao hàng và người giao hàng sẽ đối chiếu mã bảo mật khớp với Đơn hàng.
 3. The shipper will ask you sign to comfirm that the goods is yours.
  Người giao nhận sẽ yêu cầu quí khách ký xác nhận hàng.

If any problems about Staff attitude, Quality of goods or Missing Goods, please feel free to call us as below number. We will have feedback shortly for you.

Nếu có bất cứ vấn đề liên quan đến thái độ nhân viên, Chất lượng hàng hóa hoặc đơn hàng bị thất lạc, Xin quí khách vui lòng gọi theo số điện thoại bên dưới . Chúng tôi sẽ nhanh chóng có phản hồi sớm nhất cho quí khách.

Hotline: 0916.700.810