PIPE SLEEVE

CHỐNG THẤM SÀN

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

PIPE SLEEVE

Place Pipe connection.

Particular Tubular with disk, waterproof.

Connection Socket connector or install inside the pipe.

Materials Stainless steel AISI 304 body.

..............................................................

CHỐNG THẤM SÀN

Vị trí Chống thấm nước xuyên sàn.

Đặc điểm Dạng hình ống với đĩa chống thấm.

Đấu nối Đấu nối măng sông hoặc đặt trực tiếp trong lòng ống.

Vật liệu Thân bằng inox 304.