LARGE FLOOR GRATE

PHỄU THOÁT NƯỚC LỚN

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LARGE FLOOR GRATE

Place Swimming pool, Kitchen, Bathroom, Toilet for factory and public drains.

Environment Sand, soil, odour.

Particular Rectangle surface, horizontal grate, removable lid.

Connection Install the pipe.

Materials Body and cover made of stainless steel AISI 304.

..............................................................

PHỄU THOÁT LỚN

Vị trí Hồ bơi, Bếp, Phòng tắm, Nhà vệ sinh (cho nhà xưởng, công cộng hoặc nhiều người dùng).

Môi trường Nhiều cát, sỏi đất, mùi hôi.

Đặc điểm Nắp mặt hình chữ nhật, sọc rãnh ngang, nắp rời.

Đấu nối Đấu nối ống.

Vật liệu Thân và nắp phễu bằng inox 304.