BALCONY OUTLET

PHỄU THOÁT BAN CÔNG

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BALCONY OUTLET

Place Balcony, Garden, outside washing area.

Environment Rubbish, leaves, repel insects.

Particular Square surface, flip lid cover (avoid lid lost).

Connection Socket connector or install inside the pipe.

Materials Body and cover made of stainless steel AISI 304. Anti mosquito device made of white uPVC.

..............................................................

PHỄU THOÁT BAN CÔNG

Vị trí Lan can, sân vườn, khu vực giặt rửa ngoài trời.

Môi trường Nhiều rác, lá cây, ngăn côn trùng.

Đặc điểm Nắp mặt vuông, lỗ tròn, nắp lật (chống mất nắp).

Đấu nối Đấu nối măng sông hoặc đặt trực tiếp trong lòng ống.

Vật liệu Thân và nắp phễu bằng inox 304 + Phụ kiện PVC màu trắng chống côn trùng.