FLOOR GRATE

PHỄU THOÁT NƯỚC

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FLOOR GRATE

Place (Shared or Separate) Kitchen, Bathroom, Toilet.

Environment Rubbish, hair, sand, oil, sea water, odour.

Particular Square surface, horizontal grate, removable lid.

Connection Female Socket connection.

Materials Body and cover made of stainless steel AISI 304.

..............................................................

PHỄU THOÁT SÀN

Vị trí Bếp, Phòng tắm, Nhà vệ sinh (Chung hoặc Riêng).

Môi trường Nhiều rác, tóc, cát, đất, chịu nước biển, mùi hôi.

Đặc điểm Nắp mặt vuông, sọc rãnh ngang, nắp rời.

Đấu nối Đấu nối măng sông ren trong.

Vật liệu Thân và nắp phễu bằng inox 304.