FLOOR GRATE

PHỄU THOÁT NƯỚC

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FLOOR GRATE

Place Kitchen, Bathroom, Toilet.

Environment Rubbish, insect, odour.

Particular Square surface, horizontal grate, flip lid cover.

Connection Socket connection or install inside the pipe.

Materials Body and cover made of stainless steel AISI 304. Anti-mosquito device made of white uPVC.

..............................................................

PHỄU THOÁT SÀN

Vị trí Bếp, Phòng tắm, Nhà vệ sinh.

Môi trường Nhiều rác, ngăn côn trùng, mùi hôi.

Đặc điểm Nắp mặt vuông, sọc rãnh ngang, nắp lật.

Đấu nối Đấu nối măng sông hoặc đặt trực tiếp trong lòng ống.

Vật liệu Thân và nắp phễu bằng inox 304. Phụ kiện PVC màu trắng chống côn trùng.