FLOOR GRATE

PHỄU THOÁT NƯỚC

TECHNICAL DATA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FLOOR GRATE

Place Master kitchen, Bathroom, Toilet.

Environment Rubbish, hair, sand, soil, sea water, odour.

Particular Square surface.

Characteristic High aesthetics, multiform surfaces, we can change as per requirements (3D Glass, Ceramic tiles, CNC Pattern Stainless steel surface) - Prevent odour and good filter - Easy cleaning and good drainage.

Connection Put inside the pipe.

Materials Body and cover made of stainless steel AISI 304, 316.

..............................................................

PHỄU THOÁT SÀN

Vị trí Bếp, Phòng tắm, Nhà vệ sinh lớn.

Môi trường Nhiều rác, tóc, cát, đất, chịu nước biển, mùi hôi.

Đặc điểm Nắp mặt vuông.

Đặc tính Có tính thẩm mỹ cao, mặt nắp đa dạng, có thể thay đổi khi có nhu cầu (mặt kính, mặt lát gạch, mặt inox hoa văn) - Ngăn được mùi hôi và lược rác tốt - Dễ vệ sinh, thoát nước tốt.

Đấu nối Đấu nối lòng ống.

Vật liệu Thân và nắp phễu bằng inox 304, 316.