[ ALL PRODUCTS ]

TẤT CẢ SẢN PHẨM

[ 3D PATTERN ]

HOA VĂN NỔI 3D

[ COLOR TABLE FOR 3D GLASS & ONE COLOR PAINT GLASS ]

BẢNG MÀU CHO KÍNH 3D & KÍNH SƠN MỘT MÀU

[ SHAPE & DIMENSION ]

KIỂU DÁNG & KÍCH THƯỚC

CUSTOMIZE PATTERN DESIGN

THIẾT KẾ HOA VĂN

mould making + unique certification

Customers can enjoy creating your own unique pattern by making a block and copyright. BUMEN will save your unique 3D pattern and only the certificated mould owner allows to produce.

làm khuôn + chứng nhận độc quyền

Quý khách hàng có thể sáng tạo thiết kế hoa văn riêng bằng cách làm khuôn và lấy chứng nhận độc quyền. BUMEN sẽ lưu giữ khuôn hoa văn 3D chỉ cho khách hàng đã đăng ký độc quyền mới được quyền sản xuất.